Did you know that your browser is outdated?

To get the best possible user experience from our website, we recommend that you upgrade your browser to a newer version or other browser. Click on the upgrade button to go to the download page.

Upgrade your browser here
Continue at your own risk

Wij zijn Qenner

Wij vertellen je graag meer over ons

Qenner heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van oplossingen voor het koppelen van verschillende applicaties via het platform. Door middel van deze koppelingen kunnen verschillende applicaties met elkaar 'praten' waardoor ze van elkaar ’s gegevens gebruik kunnen maken. Op deze manier wordt het mogelijk om het Internet te integreren in de bestaande bedrijfsprocessen en onderdeel te laten uitmaken van de volledige ICT- architectuur van de organisatie. Het koppelen van applicaties levert een betere beheersbaarheid op van gegevens en gegevensstromen en een vermindering van datavervuiling. Er worden immers zoveel mogelijk gegevens op één plaats opgeslagen maar op meerdere plaatsen gebruikt.